විශේෂාංගගත නිෂ්පාදන

සමාගම ගැන

ෆොරස්ට් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Hebei Forrest වාත්තු සමාගම වසර 20 කට වඩා වැඩි කාලයක් වාත්තු යකඩ පිසින උපකරණ සහ තේ පෝච්චි සඳහා විශේෂිත වේ. නිෂ්පාදන පෙළ වාත්තු යකඩ, වාත්තු යකඩ කුක්වෙයාර්, වාත්තු යකඩ තේ පෝච්චිය, වාත්තු යකඩ ට්‍රයිවෙට් ඇතුළුව වාත්තු යකඩ වේ.අපි Iso9001 තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු.අපට හෙබෙයි සහ යුනාන් පළාතේ අපේම කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇත.